• เรื่องล่าสุด

  • คลังเก็บ

  • หมวดหมู่

  • Meta

  • Advertisements

อบรมเข้มนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ

สพฐ.จั ดอบรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศกว่า 400 คน ณ โรงแรมอะเดรียติก กทม. ระหว่างวันที่20-23 มีนาคม 2555 โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู่่ตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร IT และหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันํธ์ ให้มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพเพิ่มขึ้น ในการอบรมครั้งนี้่จะได้นำไปขยายผลอบรมให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: